Ryhmät

Ryhmät

Kalevan Karhuissa on toimintaa kaikenikäisille, Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelman mukaan.

Alle kouluikäiset lapset perheineen ovat perhepartiolaisia. Kalevan Karhut toteuttaa perhepartiotoimintaa yhteistyössä sisarlippukunta Kalevan Suuntatyttöjen kanssa. Perhepartio kokoontuu toimintakausien aikana noin kerran kuussa.

Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita. Sudenpennut kuuluvat johonkin laumoista, joita johtavat täysi-ikäiset johtajat, akelat. Sudenpentulaumat kokoontuvat toimintakauden aikana viikoittain, yleensä tunnin kerrallaan. Lisäksi laumat tekevät retkiä sekä osallistuvat lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja leireille. Koko sudenpentuikäkauden toiminnasta vastaa sudenpentuikäkausivastaava.

Seikkailijoihin siirrytään sudenpentuvaiheen jälkeen, yleensä 10-vuotiaana. Seikkailijajoukkueita johtavat täysi-ikäiset johtajat, sammot. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain. Kokousten lisäksi joukkueet tekevät omia retkiä ja reissuja sekä osallistuvat lippukunnan järjestämiin tapahtumiin ja leireille. Seikkailijavaihe kestää 2-3 vuotta joukkueen ja lippukunnan tilanteesta riippuen.

Tarpojiin siirrytään 12-13-vuotiaana, seikkailijavaiheen kestosta riippuen. Tarpojavartiot kokoontuvat samoajaikäisten vartiojohtajiensa johdolla viikoittain. Kokousten lisäksi tarpojavartiot tekevät omia retkiä ja reissuja sekä osallistuvat lippukunnan järjestämiin tapahtumiin ja leireille. Tarpojavaihe kestää 2-3 vuotta sitä edeltäneen seikkailijavaiheen kestosta riippuen. Koko tarpojaikäkauden toiminnasta vastaa aikuinen tarpojaluotsi.

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita. Samoajien toiminta koostuu oman ikäkauden ohjelmasta sekä tarpojavartioiden johtamisesta. Samoajien toimintaa tukee aikuinen samoajaluotsi.

Vaeltajat ovat 18-21-vuotiaita. Vaeltajat muodostavat vaeltajaryhmiä, joissa he toimivat ja toteuttavat vaeltajaohjelmaa. Lisäksi vaeltajat usein toimivat erilaisissa tehtävissä lippukunnassa.

Aikuisia ovat 22-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Partiossa aikuiset toimivat "mahdollistajina", eli he omalla työpanoksellaan mahdollistavat sen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa partiota lippukunnassa. Lisäksi aikuisille on tarjolla omaa aikuispartiotoimintaa.

Lippukunnan toimintaa on viikkotoiminnassa mukana olevien aikuisten lisäksi tukemassa monia entisiä ja nykyisiä Karhuja.