Säännöt

Säännöt

Lippukunnan nykyiset säännöt hyväksyttiin lippukunnan syyskokouksessa 17.1.2019. Säännöt ovat Suomen Partiolaiset - Finlans Scouter ry:n enakkotarkastetettujen mallisääntöjen mukaiset, ennakkotarkastuspäätös 2019/000141Y.

Lippukunnan edelliset säännöt hyväksyttiin lippukunnan ylimääräisessä kokouksessa 5.1.2014. Sääntöjä muutettiin Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksen mukaan, jotta lippukunnan rekisteröityminen voisi edetä. Säännöt hyväksyttiin ja lippukunta lisättiin yhdistysrekisteriin virallisesti 10.1.2014.

Lippukunnan sitä edelliset säännöt hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2013. Samaisessa kokouksessa tehtiin päätös jatkaa jo vuonna 2004 aloitettua mutta keskenjäänyttä lippukunnan rekisteröitymistä. Lippukunnan reksiteröityminen laitettiin vireille heti kokouksen jälkeen.

Tätä edeltävät vanhemmat säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 7.11.2004, jolloin lippukunnan rekisteröityminen laitettiin ensimmäisen kerran vireille.