Hallitus

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on suunnitella, valvoa ja johtaa lippukunnan toimintaa. Kalevan Karhujen hallitukseen kuuluvat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:

Voit lähettää sähköpostia hallitukselle käyttämällä sähköpostilistaa hallitus(at)kalevankarhut.net.